OSB desky


Zkratka OSB je složena z anglických slov Oriented Strand Board, což v překladu znamená "deska z orientovaných, rozprostřených velkoplošných třísek". OSB deska je velice zajímavý a kvalitní stavební materiál a v dnešní době kdy se snažíme žít ekologicky a v souladu s přírodou je tento stavební prvek čím dál tím více využíván při stavbě domů a to jak zděných, tak i u dřevostaveb.

OSB desky jsou vyráběny z třísek o rozměrech cca tl. 0,6mm x šířka 10 až 30mm a délka 120mm. Jedná se o většinou směsné třísky dřevin, jehličnanů. Nejčastěji se jedná o smrk a nebo borovici. Třísky se pro výrobu OSB desky vyrábějí tangenciálním dělením na roztřískovacích strojích.


Při výrobě OSB desky je použito lepidlo, pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic, toto lepidlo, pojivo neobsahuje naprosto žádný formaldehyd. Není tedy zdraví škodlivé a životnímu prostředí také nijak neškodí.

Orientace třísek v OSB desce je velice důležitá, pro správnou předepsanou pevnost OSB desky je orientace třísek vázaná na sebe ve třech kolmých vrstvách. Dvě povrchové jsou vždy v jednom směru a to rovnoběžně s osou OSB desky a vnitřní vrstva třísek je orientována kolmo na osu OSB desky, vše j fixováno lepidlem z umělých pryskyřic. Následuje působení vysoké teploty na tuto skladbu třísek a zároveň tlaku, lepidlo se aktivuje a deska tím získává své pevnostní a rozměrové vlastnosti.

Jsou nabízeny hlavní dva druhy OSB desky: s broušeným a nebroušeným povrchem, také jsou vyráběny s rovnou hranou a nebo systémem zámku P+D (pero + drážka) impregnace do vlhkého prostředí je dnes samozřejmostí. OSB desky jsou vyráběny v dvou hlavních rozměrech, formátech: OSB desky P+D formátu 2500x625mm a OSB desky 2500x1250mm, rovná hrana.