Dotace SFŽP - Nová zelená úsporám

nová zelená úsporám

Naše firma má 100% úspěšnost v získání dotace pro své zákazníky. Jedná se o splnění podmínek dotačního programu NZÚ pro rodinné domy v oblasti podpory B (dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností). Díky nám můžete získat dotaci bez starostí. Dotaci Vám kompletně zajistíme na klíč.


Nejčastější otázky


  • Kdo může o podporu zažádat?
  • Kdy je možné o podporu žádat?
  • Kolik žádostí lze podat?
  • V jaké výši je podpora vyplacena?
  • Kdy je podpora vyplacena?
  • Kdy a jak zjistím, že jsem dotaci získal?
  • Co když bude částka dotace vyčerpána a na nás nezbydou peníze?
  • Do kdy bude možné o dotaci požádat?
  • Může o dotaci požádat i cizí státní příslušník?
  • Dostanu dotaci, když chci si dům postavit svépomocí?
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.
Celková výše podpory na jednu žádost je 150 000, 300.000,- nebo 450.000,- Kč plus příspěvek na zpracování projektové dokumentace ve výši 35.000,- Kč.
Podpora je vyplácena až po řádném dokončení realizace (po kolaudaci) podporovaných opatření.
Po podání žádosti a splnění podmínek dostane žadatel příslib – od tohoto okamžiku má rezervovaný finanční obnos u SFŽP na dobu max. 24 měsíců.
Jakmile získá žadatel příslib, má peníze rezervované u SFŽP po dobu 24 měsíců.
Do doby než bude vyčerpána stanovená alokace nebo nejpozději do  31. prosince 2021.
Ano, cizí státní příslušník může žádat o dotaci.
Ano, dotaci dostanete. Nerozlišuje se výstavba s firmou či svépomocí.