KVH hranoly


KVH je stavební řezané dřevo z kvalitních jehličnanů. Je to produkt se sledovanou kvalitou a jasně definovanými vlastnostmi. Vyrábí se ve dvou kvalitách - pohledová a nepohledová. KVH jsou používány pro konstrukce, jejichž příčný řez je měřen podle nosnosti. Sukovitost udává norma DIN 4074-1. Vlhkost dřeva KVH je 15% (+/- 2%), díky tomu se nemusí hranoly nijak chemicky ošetřovat proti biotickým škůdcům. KVH je vyráběno metodou nekonečného vlysu až do délky 13 m. Klínová spojení jsou přípustná pro obě kvality. Klínový spoj u KVH neoslabuje příčný řez a nemusí být proto zohledňován při pnutí.