Blower Door Test (test kvality)

Co je to BLOWER DOOR TEST


Princip zkoušky spočívá ve zjištění objemu vzduchu, který uniká netěsnostmi v plášti budovy. Zkouška probíhá tak, že ventilátorem se vzduch vhání do objektu anebo z něj, podle toho, zda chceme vyvolat přetlak anebo podtlak uvnitř objektu. Po dosažení určitého tlakového rozdílu se prakticky začíná provádět měření. Cílem měření je zjištění množství vzduchu, které je potřeba dodat, aby byl tlakový rozdíl zachován. Předpokládá se, že objem vzduchu, který po započetí měření dodáme, je roven objemu vzduchu, který unikl netěsnostmi v plášti budovy. Výsledky měření se pak zpracují a stanoví se hodnota celkové průvzdušnosti obvodového pláště budovy.

Proč děláme BLOWER DOOR TEST


Netěsnosti ve stavební konstrukci mohou významně ovlivnit tepelné ztráty, povrchové teploty, vlhkostní režim skladeb a vzduchovou neprůzvučnost. Tedy kromě tepelně technických vlastností ovlivňují také akustické vlastnosti budov. U tepelných ztrát se jedná o nadměrnou filtraci vzduchu, kdy je třeba ohřívat i vzduch, který projde netěsnostmi do objektu, nebo naopak, kdy ohřátý vzduch nekontrolovatelně z místnosti uniká. Pokud přijde teplý vzduch z interiéru do styku s chladnou konstrukcí, může docházet k povrchové kondenzaci, což vede k vlhkostním problémům.

Druhy měření BLOWER DOOR TESTu


Přípravné měření – metoda 2(B) je metoda prováděna v rozestavěné, nedokončené fázi tak, aby bylo možné postupně vyhledávat a eliminovat jednotlivá místa úniku.

Certifikační měření – metoda 1(A) Měření konečné hodnoty průvzdušnosti budovy. Je to vizitka stavitele. Jednoznačný průkaz kvality stavby, který lze dále využít jako jeden z podkladů pro stanovení energetického štítku budovy.

Zkouška pro zvláštní účel – metoda 3 Jedná se o měření pro dotační program Nová zelená úsporám, které se provádí dle dokumentu SFŽP

Naší specializací je ýstavba nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb na klíč.

Naší specializací je ýstavba nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb na klíč.